top of page

Předávání dat

Předávání dat ke zpracování a vyhodnocení probíhá automaticky. 

Data vložená do web aplikace se přenáší v reálném čase, jakmile je vložíte, a nic jiného tudíž neděláte.

 

Extrakt dat z vašeho software se vytvoří pomocí APLIKACE v rámci generování dávek vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. Prakticky vše proběhne tak, že vám APLIKACI pomocí vzdáleného přístupu naistalujeme, a ta pak vždy provede tři úkony: 

  1. vytvoří samostatnou dávku (soubor) obsahující všechny výkony se stejným datem, jako je datum, ve kterém byl vykázán SIGNÁLNÍ KÓD 99424 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou L20.X.

  2. anonymizuje osobní údaje pacientů

  3. odešle dávku (soubor) s anonymizovanými daty automaticky ze zpracování

Jediné, co budete fyzicky provádět, je spuštění APLIKACE spolu se zpracováním pravidelného vyúčtování pro zdravotní pojišťovny.

bottom of page