top of page

Souhlasy pacienta

Než začnete s vyplňováním dat do samostatné web APLIKACE je třeba, abyste informovali pacienta o cíli a benefitech projektu a požádali ho co nejdříve o podpis dvou dokumentů, přičemž oba lze podepsat elektronicky. Bez podepsaných těchto dvou dokumentů nelze pacienta do projektu kvality zařadit, neboť není možné jeho data o rozsahu zdravotní péče zpracovávat. Jedná se o tyto dokumenty:

    1. Q-EKZEM Informovaný souhlas OAKS

    2. Q-EKZEM Souhlas se zpracováním osobních údajů OAKS

Elektronický podpis pacient provede ZDE. Vyplnění formuláře a samotný podpis jsou otázkou pěti minut a vše můžete udělat s pacientem přímo v ordinaci. Pokud bude pacient preferovat podpis papírové verze, je to samozřejmě možné, ale je třeba podepsané dokumenty archivovat po celou dobu projektu.

Pokud by si pacient následně účast v projektu rozmyslel, má možnost oba souhlasy písemně odvolat.

Kromě výše uvedených souhlasů je třeba, aby pacient podepsal třetí dokument, kterým je:

   3. Q-EKZEM Souhlas se zpracováním osobních údajů ČPZP 

 

Tento souhlas je nezbytné podepsat výhradně v papírové podobě a to do 3 měsíců od zařazení pacienta do projektu a jeho originál archivovat po celou dobu projektu. Podpis tohoto dokumentu není nutný pro zařazení pacienta do sledování a vyplňování dat o web APLIKACE, ale je nutné ho mít pro zpracování spojených dat z projetu Q-ECZEMA a dat ČPZP. Podpisem tohoto dokumentu dává pacient souhlas ČPZP, aby na jedné straně získala a na druhé straně poskytla informace související s rozsahem a strukturou poskytované péče v souvislosti s léčbou ekzému.

VEŠKERÉ DOKUMENTY JSOU KE STAŽENÍ ZDE!

 

bottom of page