top of page

Zařazování pacientů

Než začnete se zařazováním pacientů, je třeba:

  1. Podepsat zvláštní úhradový dodatek s ČPZP

  2. Registrovat se do projektu ZDE

  3. Podívat se na instuktážní video ZDE

  4. Zajistit podpisy pacienta na souhl. se zprac. os. údajů a informovaném souhlasu ZDE

Při každé návštěvě pacienta s EKZÉMEM (tj. při první i každé další), vykážete ve svém software SIGNÁLNÍ KÓD 99424 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou L20.X. Dále dle zvyklostí vykážete všechny související výkony a případně vydáte recept.  

Do web aplikace pak budete manuálně zadávat základní vstupní informace, kterými je věk, váha, datum a hodnota IgE a do kalkulačky EASI, která je součástí web aplikace, vyplníte vstupní hodnoty. Z vložených dat se ve web aplikaci automaticky vypočte BMI a hodnota EASI.

Informací, které vyplňujete nad rámec běžné práce, je minimum. Celý projekt jsme koncipovali tak, aby vás co nejméně administrativně zatěžoval, ale zároveň aby poskytoval relevantní a cenné výstupy o kvalitě péče.

Vše je názorně vysvětleno v instruktážním videu a pokud byste si nevěděli rady, můžete se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím chatu, nebo e-mailem.

bottom of page