top of page

Proč se zapojit?

V projektu Q-EKZÉM je kladen důraz na hodnocení rozsahu a kvality péče a výsledků léčby pacientů s ekzémem. Hlavním cílem projektu a benefitem pro pacienty je snaha o dosažení maximální možné kompenzace tohoto onemocnění a s tím spojené zvýšení kvality života.

Oproti běžné klinické praxi bude při každé návštěvě zhodnocen stav onemocnění pomocí standardizovaného dotazníku EASI (Eczema Area and Severity Index). Pokud při kontrole nebude dosaženo očekávanému efektu, bude další léčba upravena s ohledem na doporučené postupy a dostupné terapeutické možnosti. 

Vzhledem k tomu, že dnes prakticky neexistují informace o kvalitě péče o pacienty s ekzémem, rozhodla se Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) společně s ambulantními dermatology nejprve popsat a vyhodnotit stávající stav a následně zavést změny, které povedou ke zvýšení kvality péče o pacienty s ekzémem. Tento benefit v současné době nabízí svým pojištěncům pouze ČPZP.

Pokud jste pojištencem ČPZP a trpíte ekzémem, máte možnost se aktivně zapojit do zkvalitňování zdravotní péče o VÁS. Stačí jen jediné, požádat vašeho ošetřujícího dermatologa o zařazení do projektu Q-EKZÉM. Následně od lékaře obdržíte informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů, který bude třeba podepsat. Ačkoli veškerá data o vás budou předávána v anonymizované podobě, je z právních i etických důvodů nezbytné, abyste byli o jejich rozsahu a zpracování plně předem informováni.

bottom of page