top of page

Kdo, jak a jaká data bude zpracovávat?

Zpracovatelem dat je společnost OAKS Consulting s.r.o., která má uzavřenou smlouvu s ČPZP, jednotlivými ambulantními dermatology, zapojenými do projektu a s odbornými garanty projektu, kterými jsou Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR a Česká akademie dermatovenerologie.

Veškerá data o vás budou zpracovávána v anonymizované podobě. Aby je mohl váš ošetřující lékař předat, musí mít od vás podepsaný informovaný souhlas a souhlas se zpracováním osobních údajů

Při každé návštěvě váš ošetřující dermatolog vykáže SIGNÁLNÍ KÓD 99424 spolu s výkonem klinického vyšetření s hlavní diagnózou L20. Tím bude zřejmé, že jste byl(a) zařazen(a) do sledování v rámci projektu Q-EKZÉM. Dále lékař dle zvyklostí vykáže všechny související výkony a případně vydá recept. Toto vše zapisuje do svého ambulantního software, jako při běžné návštěvě.

Do samostatné web APLIKACE pak lékař ručně zadá váš věk, váhu, datum a hodnotu IgE a do kalkulačky EASI vyplní vstupní hodnoty. Z vložených dat se ve web APLIKACI automaticky vypočte BMI a hodnota EASI.

bottom of page